186: Czy robisz te błędy, tworząc kursy online?

186: Czy robisz te błędy, tworząc kursy online?